bruk-bet-logoZámková dlažba DETALIT

VISIO

DETALIT

Zámková dlažba DETALIT

bruk bet

Farebné odtiene:

vápenec mušľový

vápenec devónsky

pastelová harmonia

serpentinit

vápenec kremový

ruda kobaltu

gabro

granit bežový

granit čierny

granit žlty

kokos