bruk-bet-logoObrubník BORDIR

OBRUBNÍK BORDIR

Obrubník BORDIR je výnimočný element pre skončene povrchov dlažby, umožňujúci v závislosti od spôsobu zástavby vytvoriť rozličné formy sformovania obruby. Jedným slovom -multitalent. Obrubník Bordir umožňujú formovanie zároveň rovných ako aj oblúkových čiar, a sú príťažlivou konkurenciou pre tradičné parkové obrubníky. Obruba nie je detailom, ale základným činiteľom majúcim vplyv na výzor celej zástavby. Obrubník Bordir sa odporúča predovšetkým pre použite v súkromných stavbách, kde individualita a krása má zvláštny význam.

FORMATY

(CM):

 
10x10x18

 

bruk bet

Farebné odtiene:

vápenec mušľový

vápenec devónsky

pastelová harmonia

hnedo gaštanový

grafit