bruk-bet-logoPalisáda MEANDER

 PALISÁDY MEANDER

Palisády spájajúce o priemere 11 cm ponúkame vo výške: 40 cm. Majú približné charakteristické vlastnosti ako palisády kruhové o priemere 20 cm, navyše majú tie iste spájajúce a kreatívne vlastnosti. Minipalisády Meander sa používa spolu s dlaždicami ako obruba dlažby alebo na rozdelenie plôch o dvoch alebo viacerých úrovni. Používa sa je okrem iného na stavbu schodov ako aj kvetinových záhonov. Ponúkame vo veľmi rôzných farbach, vzhľadom na ich použite k veľmi širokej farebnej palete dlaždíc.

Spájajúce palisády o priemere 20cm, majú prierez okruhu s čiastočnou ryskou o tom istom priemere. Vznikajúce zazubenia typu „pero-drážka“ zaisťujú zvláštne suché spojenie, ktoré umožňuje prenášanie veľkých vedľajších zaťažení. Tieto vlastnosti sa uchovajú taktiež v oblúkovom uložení. Vnútorné osové vhĺbenia majú význam v spojení stavby ako aj zväčšenia trvanlivosti. Charakteristický obrys palisád, rôzne výšky ako aj možnosť obracania v zvislice, dovoľuje dosiahnuť neohraničené práve naopak spôsoby kreovania výnimočné krásnych čiar, o pravidelnom obryse. Palisády ponúkame v základných farbách ako aj vo variante Rustical®, používajú sa na stavbu oporných múrov, svahov, rozdelenie pozemkov, kvetinových záhonov atď.

bruk bet
11×9,5×25 11×9,5×40
20×17,5×120 20×17,5×100 20×17,5×80 20×17,5×60

hnedá

červená

grafit

sivá

žltá