bruk-bet-logoTerasová dlažba KAMEŇ ŠTIEPANÝ

 KAMEŇ ŠTIEPANÝ

Terasova dlažba KAMEŇ ŠTIEPANÝ je výbornou, viditeľnou na prvý pohľad rekonštrukciou platni otesaného pieskovca. Charakteristická, neopakovateľná textúra lícových povrchov, vrstvovitosť skalného materiálu, nepravidelné okraje ako aj bočné plochy, prírodné farby, patina a tvar jednotlivých platni zdôrazňujú ich hodnovernosť. Terasova dlažba zo série Realit má ideálne použite v pridomových terasách, je možne z nich tvoriť tak isto cesty, aleje atď. Otesaný kameň Realit ponúkame v dvoch teplých farebných odtieňoch nadväzujúcich k farbám zeme. Rozšírenou ponukou sústavy otesaného kamenia je tvorenie kruhov o priemere 3300 i 2400 mm ako aj ich časti: krúžkov oblúkových ciest, schodov ako aj rôzneho druhu spojení s pravouholnými platňami. Základným paketom (súprava) platni kolových je štvrtka kolesa o priemere 3300 mm ktorá sa skladá z 11 platni o celkovom povrchu 2,1 m2. V ponuke si nájdete tak isto pakety z celých kolies o priemere 3300 a 2400 mm.

HR. 4 CM

SAMOSTATNÉ DOSKY

 

29.2×29.2 29.2×59.2 44.2×59.2 59.2×59.2 44.2×44.2
CHODNÍKOVÁ DOSKA

 

∅ 45-60
PAKET II

 

60×45 45×45 30×45
PAKET I

 

29.2×59.2 59.2×59.2 44.2×59.2 29.2×29.2
 
 
bruk bet

Farebné odtiene:

kamenná sivá

púštny piesok