bruk-bet-logoPalisádový obrubník TETRA

PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK TETRA

Palisádový obrubníkTetra sú tradičné obrubníky, ktoré výzorom nadväzujú k štvorcovým palisádam, čo určite zväčšuje ich atraktívitu. Sú používané predovšetkým v blízkosti dlažby vytvorenej zo vzácnych dlažieb ako ja platni.

bruk bet

žltá

sivá

oranžová

grafit

červená

hnedá