TEHLOVÝ KAMEŇ

TEHLOVÝ KAMEŇ

Tehlový kameň je zhotovený najmodernejšou technológiou. Sú to prefabrikáty z lisovaného betónu farbené v celej svojej štruktúre materiálu. Polotovar dostáva svoju konečnú rustikálnu podobu za pomoci špeciálnej strojovej technológie patinovania a oderu.Výnimočnosť Tehlovému kameňu dodáva spojenie dvoch, na prvý pohľad nezlučiteľných kritérií: po prvé každý diel tehlového kameňa je unikát, s rustikálnym vzhľadom, na strane druhej sú fyzikálne vlastnosti produktu garantovane na vysokej úrovni. (mrazuvzdornosť, oderu vzdornosť, veľká nosnosť, dlhá životnosť).

Najväčšie čaro Tehlového kameňa ako zámkovej dlažby a materiálu na stavbu plotov tkvie v jeho schopnosti vyčariť starodávny, patinový vzhľad, priateľské zafarbenie napodobňujúce pálenú tehlu. Nápadná je jeho premenlivosť: každý kus sa stáva jedinečným v procese antikovania. Tehlový kameň disponuje takými fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré charakterizujú novodobé stavebné materiály. Je odolný voči poveternostným podmienkam, takisto mrazu, ako aj teplu.

Tehlový kameň má rozmery klasickej „Klinker“ tehly 24×12 cm, a na hrúbku sa vyrába v troch rozmeroch  5, 6 a 8 cm.
V prípade hrúbky vrstvy 8 cm sú diely Tehlového kameňa kladené na ležato a v prípade hrúbky vrstvy 12 cm sú diely Tehlového kameňa kladené bokom (na kant).

Tehlový kameň je farbený v celej štruktúre materiálu!

PREČO STAVAŤ Z TEHLOVÉHO KAMEŇA?

 

tehlovy kamen
tehlovy kamen
Vykonané výpočty jednotlivých tried zaťaženia dokazujú, že náklady na stavbu ciest z Tehlového kameňa sú o desať – dvadsať percent nižšie ako stavba asfaltovej cesty. Najdôležitejšou vlastnosťou Tehlového kameňa je, že sa na nej za predpokladu správneho plánovania zaťaženia a dobrej podstavby, netvoria výtlky. Preto pri plánovaní na 30-40 rokov sú náklady na údržbu cesty minimálne. Opätovné rozoberanie a následné skladanie cesty má bezškodový priebeh, jednoducho sa cesta opraví a materiál lôžka po rekonštrukcii je možné opätovne bez problémov použiť, čo prináša zasa len úsporu pri údržbových a rekonštrukčných prácach.
Nosnosť Tehlového kameňa môžeme charakterizovať nosnosťou v tlaku, ktorá je priemerne ≥ 5,3 MPa (N/mm2), kým priemer podľa normy je ≥ 3,6 MPa (N/mm2). Tehlový kameň bodové zaťaženie rozkladá, preto jeho funkcia nespočíva iba v tzv. nosnej vrstve, ale zohráva dôležitú úlohu aj v prenose a rozdeľovaní záťaže. Hotový povrch je veľmi odolný voči silám pôsobiacim vertikálne, ako aj voči horizontálnym (napr. pri brzdení, zatáčaní).
Všeobecne platí priaznivá vlastnosť ciest z tehlového kameňa, že škáry medzi jednotlivými dielmi prepúšťajú časť vody. Táto vlastnosť je zvlášť prospešná v pásmach zelene, kde prispieva k tvorbe bujnej vegetácie..
Všeobecne, ako aj z ekonomického hľadiska sa odporúča pri podstavbách používať stabilizovaný (riešenia využívajúce charakteristicky hydraulické spojivá), alebo drvený kameň ako základové lôžko (keď geotechnické parametre podložia tieto riešenia nevylučujú), cez ktoré môže voda voľne presakovať.
Tehlový kameň je pre svoju homogenitu a vysokú kvalitu prakticky nepriepustný, jeho nasiakavosť je 4,49 hmotnostného percenta, namiesto normou predpísaných max. 6%.
Očakávaná životnosť jednotlivých povrchov ciest:

Asfalt: 7-15 rokov
Betón: 20-25 rokov
Betónový kameň, Tehlový kameň: 30-40 rokov

Ďalšie pozitívne vlastnosti Tehlového kameňa vzťahujúce sa na životnosť:
Bez vytvárania prasklín
Nevytvárajú sa preliačiny od náprav (pri vhodnom pláne, materiáloch a kontrole)
Oderu vzdorný
Vodovzdorný, mrazuvzdorný, odolá počasiu
Povrch je dostatočne drsný
Stála kvalita zabezpečená špeciálnou technológiou
Ak by došlo k prípadnému rozobratiu dlažby, je ovplyvňujúcim faktorom aj možnosť jeho ďalšieho, minimálne päťnásobného zloženia (bez výraznejšieho poškodenia!). V prípade potreby je možné kamene pokladať aj opačnou stranou, kým pri recyklácii asfaltového povrchu vznikajú problémy technologického charakteru, ako aj v súvislosti so životným prostredím a pri stavbe ciest znamenajú prácu navyše.

Očakávaná životnosť chodníkov a verejných priestranstiev z Tehlového kameňa je súhrnom kvalitných zemných prác, odborného vstavania a spevnenia jednotlivých vrstiev a následnej kvalitnej údržby.

Cesty a verejné priestranstvá vystavané z Tehlových kameňov majú okrem vysokej technickej kvality aj estetickú hodnotu. Okrem toho však treba sledovať aj iné hľadiská.

Sila v ťahu medzi šmykľavosťou/drsnosťou povrchu a kolesami vozidla vyjadruje mieru priľnavosti. V prípade betónového povrchu je skoro vždy vyššia ako pri asfaltovom, ktorého pórovitosť a spôsob uloženia betónových častí ešte zvyšuje. Z toho vyplýva v priemere 75-ková – viac než 1,5x vyššia protišmyková hodnota SRT – Tehlových kameňov oproti normou požadovaným 45 SRT (Skid Resistance Tester – špeciálnym kyvadlom).

Tehlové komponenty sú mrazuvzdorné. Namiesto, podľa normy predpísané v 3D kategórii ≤ 1,0 kg/m2, Sn = 0,26 kg/m2. Keďže cesty z tehlových komponentov sa vysúšajú nielen povrchovým odvádzaním vody, ale povrchová voda je odvádzaná aj spojovacími škárami, tak mrazuvzdornosť takejto stavby je veľmi dobrá. Riziko zamrznutia suchých stavebných prvkov a stavieb nie je smerodajné.

V oblasti solenia sa dostali do úzadia agresívne látky – aj keď ani tie nepoškodia Tehlové kamene – namiesto NaCl sa používa menej agresívny KCl.

Hluk spôsobený trením kolies vo veľkom závisí od rýchlosti jazdy. Napríklad kým pri rýchlosti 50 km/h je priemerný hluk 70 – 75 dB (v dave túto hlasitosť dosiahne aj ľudská reč), tak pri rýchlosti 30 km/h je to len 62 – 63 dB (prvý príklad je o hlasitosti približne na 7 m vzdialeného auta, kým hodnoty okolo 60 dB sú priemernou hodnotou v kanceláriách). Druhým dôležitým hľadiskom je drsnosť povrchu vozovky. Z vozoviek zložených z malých stavebných prvkov spôsobuje diagonálne uloženie (v smere jazdy) Tehlových kameňov (pri zachovaní dobrých protišmykových vlastností) najmenšiu prekážku v jazde. Pri optimálnej rýchlosti zostane hlučnosť v bezpečnej hranici.

Chodníky, cesty:

Ploty:

Schody:

Steny, fasády:

Záhradné stavby:

Farebné odtiene:

žlto/červená hr.5,6,8

antracitovo/hnedá hr.5,8

červená hr.5

hnedá hr.5

grafitová hr.5

červeno/hnedá hr.6