bruk-bet-logoMúrikový systém SOLIDO

 SOLIDO

Dokonalé riešenie pre tvorbu oplotenia a rôznych typov múrikov v záhradke. Dva varianty záverečnej úpravy prvkov – dvojstranne alebo štvorstranne štiepané prvky môžu predstavovať základ pre stĺpiky a budovanie oplotenia a môžu byť zároveň nápomocné počas vyhotovovania stien oddeľujúcich jednotlivé záhradné sektory, vytvárajúc tak usporiadaný priestor.

bruk bet
40×15 60×15

STLPIK SOLIDO
32x32x15

Farebné odtiene:

titan kremový

pieskovo žltá

brekcia žltá

brekcia karbon

brekcia capucino

brekcia spižová