SIBEKA GROUP s.r.o., prevádzka PLOTCENTRUM, Bardejovska 44, Prešov, 080 01

IČO: 45358559
DIČ: 2022972105
IČ DPH: SK2022972105              FIO  Banka: SK60 8330 0000 0026 0159 2266

Mobile: 0948 414 977

Web: www.plotcentrum.sk                www.sibeka.sk

ZOBRAZ TRASU